Τηλεφωνήστε μας: 2241 066 660 | E-mail: oee12pt@oe-e.gr

OEE_logo

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MY DATA


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
12ο ΠΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το 12ο ΠΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Ρόδο, διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 5 ωρών, με θέμα:

«ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MYDATA / ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»


Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στο Περιφερειακό Δωδεκανήσου & θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Πέμπτη 2/12/2021


Ώρες διεξαγωγής: 16:30΄ - 21:30΄

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Καλαμάρας Νικόλαος, Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων- Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
2. Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 12ο ΠΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 30/11/2021, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.
Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τη Τρίτη 30/11/21, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.
Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Έντυπο αίτησης επισυναπτεται και αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση oee12pt@oe-e.gr .

Λόγω της ηλεκτρονικής φύσης του σεμιναρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:
1. Στην ανάλυση του συνοπτικού βιβλίου της πλατφόρμας. Ποιες πληροφορίες θα επεξεργάζεται η ΑΑΔΕ και η σύγκριση με τις υποβαλλόμενες φορολογικές δηλώσεις.
2. Στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της νέας «τιμολογιέρας» της ΑΑΔΕ. Πως μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
3. Στον τρόπο διαβίβασης των ΑΠΥ και των ΤΠY στην πλατφόρμα με παραδείγματα και εφαρμογές.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις που ο λήπτης διαβιβάζει με παραδείγματα και εφαρμογές.
5. Στη διασύνδεση της εμπορικής διαχείρισης με τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς μηχανισμούς και την αποστολή των δεδομένων στην πλατφόρμα της My Data.
6. Στην ανάλυση όλων των περιπτώσεων της ακύρωσης των παραστατικών (Cancel Invoice) καθώς και στις διορθώσεις χαρακτηρισμού και επανυποβολής των παραστατικών.
7. Στην χαρτογράφηση (Mapping) και μετασχηματισμό των λογιστικών εγγραφών στην πλατφόρμα της My Data.
8. Στον τρόπο διαβίβασης των εισπραχθεισών επιδοτήσεων των ξενοδοχειακών μονάδων.
9. Στη διασφάλιση του φορολογικού αποτελέσματος και στην πλατφόρμα της My Data. Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν με παραδείγματα και εφαρμογές.
10. Στο ρόλο των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων εσόδων και εξόδων για την επίτευξη της συμφωνίας των βιβλίων των επιχειρήσεων και της πλατφόρμας. Ανάλυση περιπτώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του 12ου ΠΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22410 66660.

 

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία